×

Thuỷ sản Nam Miền Trung khởi công nhà máy nước mắm Cana lớn nhất Ninh Thuận

16/10/2020

Nhà máy nước mắm Cana có năng lực sản xuất 3,8 triệu lít/năm, vốn đầu tư giai đoạn 1 trên 100 tỷ đồng. Được xây dựng trên tổng diện tích 37 ngàn m2, Nhà máy nước mắm Cana bao gồm khối văn phòng, khối sản xuất, hệ thống công trình phụ trợ phục vụ sản xuất, phòng hộ, môi trường, đường giao thông… Trong đó, khu sản xuất được đầu tư xây dựng trên 17 ngàn m2, bao gồm khu vực sản xuất chượp, xử lý nguyên liệu, chứa mắm, chế biến và kho bãi. Nhà máy nước mắm Cana sẽ đi vào hoạt động tháng 4/2019 và tạo việc làm cho 500 nhân viên tại địa phương.

Nguồn: https://baodautu.vn/thuy-san-nam-mien-trung-khoi-cong-nha-may-nuoc-mam-cana-lon-nhat-ninh-thuan-d80106.html