×

Tuyển dụng Nhân viên tiếp thị (PG)

 • Địa điểm: Miền Nam, Gia Lai, Bình Định
 • Hình thức: Parttime
 • Lương: 4.500.000đ
 • Trình độ: N/A
 • Kinh nghiệm N/A
 • Thời gian: 14h00 - 22h00

Chức năng của nhân viên tiếp thị

 • Chăm sóc khách hàng và giới thiệu sản phẩm tại siêu thị và các điểm khác.
 • Giới thiệu bán hàng và mời khách thử cà phê trong các chương trình samling.
 • Đảm bảo thông suốt các sản phẩm và các chương trình khuyến mãi bán hàng.

Nhiệm vụ của nhân viên Tiếp thị

 • Chuẩn bị tài liệu, chương trình công cụ bán hàng chuyên nghiệp.
 • Đảm bảo thông suốt các sản phẩm và các chương trình khuyến mãi bán hàng.
 • Đảm bảo đồng phục và tác phong nghiêm chỉnh khi đi bán hàng.
 • Đảm bảo tuân thủ đúng nội quy, kỷ luật và mặc đồng phục khi đi làm.
 • Gặp gở khách hàng siêu thị và tiến hành thúc đẩy đơn hàng và giới thiệu Mã sản phẩm bán hàng mới.
 • Kiểm tra hàng tồn, sắp xếp vệ sinh hàng hóa và trưng bày đúng chuẩn tại điểm bán.
 • Treo gắn các POSM đúng chuẩn tại điểm bán.
 • Đi bán hàng theo kế hoạch đã định, và theo qui trình chuẩn mực.
 • Bám sát các KPIs đã được giao thực hiện việc bán hàng hiệu quả.
 • Đảm bảo tuân thủ đúng nội quy, kỷ luật và mặc đồng phục khi đi làm.
 • Đảm bảo tuân thủ thực hiện đúng các quy trình báo cáo.
 • Liên tục cập nhật thông tin khách hàng cũ và mới.

Quyền hạn của nhân viên Tiếp thị

 • Được quyền đại diện Công ty giao dịch với khách hàng.
 • Được quyền yêu cầu các bộ phận có liên quan triển khai công việc, cung cấp hàng hóa, vật dụng kịp thời và hiệu quả.
 • Được quyền đề xuất trang thiết bị, phương tiện phục vụ công việc kinh doanh.
 • Được quyền tham mưu cho cấp quản lý tất cả các vấn đề thuộc phạm vi công việc của mình.

Trách nhiệm của nhân viên Tiếp thị

 • Tuyệt đối không được để thông tin kinh doanh rõ rỉ ra bên ngoài.
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước BLĐ và toàn thể Công ty về những sai phạm trong khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình.
 • Không được lạm dụng quyền hạn vào các công việc ngoài phạm vi phụ trách.
 • Cung cấp trung thực các thông tin liên quan đến hoạt động mua bán hàng khi có yêu cầu của cấp trên.
 • Nghiêm chỉnh chấp hành các chính sách và pháp luật của nhà nước, các nội quy và quy định của Công ty.
 • Báo cáo kịp thời cho ban Quản lý về những yếu tố tiêu cực làm ảnh hưởng xấu đến uy tín Công ty.
 • Không được tự ý quyết định các vấn đề không thuộc quyền hạn của mình.
 • Không ngừng rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 • Phát huy vai trò làm chủ tập thể, chủ động sáng tạo trong công việc

Ứng tuyển ngay Nhân viên tiếp thị (PG)

  Nhập CV