×

Nghĩa tình trao nhau mùa dịch

10/08/2021
𝐻𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦, 𝑡𝑖̀𝑛ℎ ℎ𝑖̀𝑛ℎ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 đ𝑖̣𝑎 𝑏𝑎̀𝑛 𝑇𝑃. 𝐻𝑜̂̀ 𝐶ℎ𝑖́ 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑐𝑎̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛́𝑐 𝑡𝑎̣𝑝, 𝑠𝑜̂́ 𝑐𝑎 𝑚𝑎̆́𝑐 𝐶𝑜𝑣𝑖𝑑 𝑏𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑐𝑜̣̂𝑛𝑔 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑡𝑎̆𝑛𝑔. 𝐷𝑖̣𝑐ℎ 𝑏𝑒̣̂𝑛ℎ ℎ𝑜𝑎̀𝑛ℎ ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑙𝑜̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̂́𝑡 𝑎𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑐𝑜́ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛. 𝑁ℎ𝑢̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̆𝑛 đ𝑜́ đ𝑎̃ 𝑥𝑢𝑎̂́𝑡 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 ℎ𝑎̀𝑛ℎ đ𝑜̣̂𝑛𝑔, 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑎̂́𝑚 𝑎́𝑝 đ𝑎̂̀𝑦 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖.
Thông điệp “𝑴𝒐̂̃𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒅𝒂̂𝒏 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒔𝒊̃ 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒂̣̆𝒕 𝒕𝒓𝒂̣̂𝒏 𝒑𝒉𝒐̀𝒏𝒈, 𝒄𝒉𝒐̂́𝒏𝒈 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉” đang lan tỏa khắp mọi nơi. Bên cạnh cán bộ, công chức, các tình nguyện viên bằng cả tấm lòng, sự nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao đang ngày đêm chống dịch là các tổ chức, doanh nghiệp, các mạnh thường quân chung tay trao đến những bữa ăn thấm đậm tình nghĩa cho người dân khó khăn, những người đang cách ly, những sinh viên xa quê còn trên địa bàn thành phố. Mỗi người đang đồng tâm, dồn sức, đồng lòng cùng Đảng và Nhà nước quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chống lại đại dịch toàn cầu. Đây cũng là điểm tựa để một lần nữa tin tưởng rằng, dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi trong thời gian tới. Để tiếp sức các chiến sĩ trận đầu và người dân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua đại dịch, Nam Miền Trung Group đã ủng hộ một số mặt hàng thiết yếu để gửi đến UBND phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TPHCM như:
  • 1000 chai nước mắm truyền thống Cana
  • 5 máy trợ thở
  • 200 bộ quần áo bảo hộ chống dịch ️
  • 200 khẩu trang bảo vệ N95
———————————-
𝐍𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐦𝐚̆́𝐦 𝐭𝐫𝐮𝐲𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐨̂́𝐧𝐠 𝐂𝐀𝐍𝐀 – Đ𝐚́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐧𝐚̆𝐦
0906 686868
0259 22 00 666
#cacom #nuocmamnhi #muoi #Cana #NinhThuan #giatruyen